O nama

Mikrokreditno društvo “CREDIS” a.d. Banja Luka, registrovano je za djelatnost mikrokreditiranja, sa ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti i pružanja podrške razvoju preduzetništva.

MKD „CREDIS“ a.d. Banja Luka je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima,  Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Odlukom o osnivanju  i Statutom Društva.

U skladu sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, MKD „CREDIS“ a.d. je registrovano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

  1. Odobravanje mikrokredita kao osnovnu djelatnost;
  2. primanje i davanje poklona i donacija i pribavljanje novčanih sredstava i drugih oblika imovine iz bilo kojeg zakonitog izvora,
  3. davanje i uzimanje u zalog imovine, uključujući mikrokredite, radi osiguranja pozajmica,
  4. kreditne konsultacije, poslovno savjetovanje i tehničku pomoć u cilju unapređenja kreditnih aktivnosti Društva i poslovnih aktivnosti korisnika mikrokredita i
  5. zastupanje u osiguranju.

Mikrokreditno društvo „CREDIS“ a.d. je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo od strane grupe domaćih i stranih privatnih investitora, a svoju djelatnost obavlja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.