KREDITI ZA REGISTRACIJU MOTORNIH VOZILA

S obzirom da je MKD CREDIS a.d. pretežno orijentisano na ovu vrstu kreditnog proizvoda, klijentima omogućavamo maksimalno brzu i jednostavnu uslugu. Prioritet svjesno stavljamo na brzu i nekomplikovanu kreditnu proceduru.

Klijentima koji osiguraju svoje vozilo u osiguravajućem društvu sa kojim imamo potpisan ugovor o saradnji, kredite odobravamo:

  • Bez troškova obrade
  • Bez troškova kamate
  • Bez žiranata
  • Rok otplate do 6 mjeseci

Cjelokupan postupak od momenta podnošenja zahtjeva do momenta odobravanja i isplate kreditnih sredstava se završava u toku istog dana, a najduže u roku od 24 sata.